خط تولید شردر چکشی ( همرمیل ) در ایران افتتاح شد

 

گزارش تصویری