طرز کار دستگاه شردر

/
دستگاه شردر (خرد کن) دستگاه خردکن با استفاده از آلیاژهای خا…

افتتاح شردر توسط استاندار محترم اردبیل جناب آقای اکبر بهنام جو

/
روز چهارشنبه 29 آبان 1398 جناب آقای اکبر بهنام جو به اتفاق معاونین …