شردر آهن قراضه

شریدر (شردر ) چيست؟

امروزه كاهش زمان توليد در فرآيند فولاد سازى به دليل افزايش مورد توجه بيشتر قريب به اتفاق (yield) ميزان توليد و بهره ورى شركت هاى بزرگ فولادسازى مى باشد. مصرف انواع قراضه در كوره هاى ذوب و تبديل آن به مواد قابل مصرف يكى از پرحجم ترين چرخه هاى صنعتى است كه ساليانه صدها ميليون تن در اين سيكل ، گردش دارد. آماده سازى انواع قراضه براى مصرف در كوره هاى مختلف با هدف كاهش مصرف انرژى و آلايندگى محيط زيست، كوتاه كردن زمان شارژ و همچنين زمان ذوب، كاهش آسيب رسانى به نسوز هاى كوره، زدودن انواع ناخالصى هاى همراه قراضه، افزايش دانسيته قراضه و همگن كردن آن امرى است ضرورى و به همين منظور در فولادسازى ها روش هاى مختلفى به كار مى رود از جمله : فشرده سازى و پرس كردن، برش كارى بوسيله هوا و گاز، برشكارى بوسيله گيوتين و قيچى، و روش تماما مكانيزاسيون به وسيله دستگاه شردر. با توجه به اينكه روش هاى سنتى فرآورى قراضه مورد شناخت فولادسازى ها مى باشد، در اين مجال كوتاه به تفاوت هاى قراضه خرد شده (shredded) با روش هاى سنتى مى پردازيم. تفاوت هاى قراضه خرد شده، نسبت به روش هاى قديمى و سنتى، شامل موارد زير است:

شردر رادیس صنعت

شردر رادیس صنعت

۱- جداسازى قراضه قبل از ورود به دستگاه به دليل الزامات به طور كامل (BOM) سازنده كارخانه و حصول الزمات مشترى و دقيق انجام مى گردد در حاليكه در قراضه فرآورى شده به روش سنتى نه تنها اين جداسازى كامل انجام نمى شود بلكه امكان تهيه بر مبناى الزامات مشترى نيز امكان پذير نمى باشد.
۲- در قراضه خرد شده جداسازى كامل خاك ، رنگ وناخالصى انجام مى گردد، به گونه اى كه منجر به و كاهش شديد آلايندگى (yield) افزايش محيط زيست مى گردد.
۳- جداسازى فلزلات رنگى و مواد غير فلزى كاملا در روش قراضه خرد شده امكانپذير است.
۴- در روش مكانيزاسون فرآورى قراضه به (shredder plant) با دستگاه شریدر دليل ضربات متعدد چكش هاى دستگاه و خرد شدن در تكه هاى كوچک و يكنواخت دانسيته (چگالى ) قراضه بالا مى رود
۵- هزينه هاى حمل در قراضه خردشده به دليل همگن بوده و چگالى بالا به طور چشمگيرى كاهش مى يابد.
۶- در روش سنتى به دليل دخالت مستقيم  نيروى انسانى در فرآيند جداسازى ، خطرات جانى در پى خواهد داشت در حاليكه در روش (shredder) به دليل اينكه صد در صد مكانيزه انجام مى گردد ، هيچگونه خطرات نيروى انسانى ندارد.
۷- در روش قراضه شرد شده به دليل اينكه مواد منفجره كاملا از قراضه تفكيك مى شود ، احتمال انفجار وجود ندارد.
۸- به دليل اينكه قراضه خرد شده داراى لبه هاى برنده نمى باشد در نتيجه طول عمر نسوز كوره بالا مى رود.
۹- نه تنها زمان شارژ كوره بلكه زمان ذوب نيز به طور چشمگيرى كاهش مى يابد.
۱۰- به دليل دانسيته بالا و همگن بودن قراضه خرد شده در نتيجه در محل فولاد ساز فضاى بسيار كمترى را اشغال مى كند.
۱۱- دستگاه شردر به دليل داشتن فيلتر هاى مخصوص جهت جذب گرد و غبار ، باعث حفظ و نگهدارى محيط زيست مى گردد.

استفاده از قراضه شرد شده با توجه به چگالى(دانسيته) بالاى آن، خلوص بالاتر، ايمنى بيشتر، ذوب شدن سريعتر، كرايه حمل با صرفه تر، كاهش زمان توليد و افزايش بهره ورى(yield) در نتيجه ، كيفيت و راندمان توليد را در پى خواهد داشت.

 

منبع از : https://iranzayeat.com

2 پاسخ
  1. علی محمد میرزائی
    علی محمد میرزائی گفته:

    سلام.اگه امکان داره کارخانه هایی که در ایران اینکارو انجام میدن رو معرفی کنید.ممنون

دیدگاه ها غیر فعال است.