شردر سنگین صنعتی مدل
R1000

بهترین روش بازیافت آهن‌آلات قراضه!