اهمیت استفاده از شردر در ایران

50 درصد از محصولات فولاد در جهان بر پایه آهن قراضه است. …
شردر آهن قراضه

شریدر (شردر ) چيست؟

/
امروزه كاهش زمان توليد در فرآيند فولاد سازى به دليل افزايش مورد توجه ب…